ประกาศ
- งบแสดงผลการดำเนินงาน ประกาศ ณ 14 มค. 2552
- รับสมัครคัดเลือกพนักงาน
- รับโอนพนักงาน
   1 2 3 4 5

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY