กิจกรรมเด่น
รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทองค์กรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแบบมีส่วนร่วม
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อนผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย
โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังราษฎรที่ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงบ้านลางา(เกาะลอย)
โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังราษฎรที่ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงบ้านลางา(เกาะลอย) วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านสาคอ หมู่ที่ 4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
โครงการ เก้าสิบ ก้าวหน้า ก้าวด้วยความอบอุ่น
โครงการ เก้าสิบ ก้าวหน้า ก้าวด้วยความอบอุ่น
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ต้อนรับเดือนรอมฎอน
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ต้อนรับเดือนรอมฎอน วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ มัสยิด/สุเหร่า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลท่าสาป ครั้ง 3 ประจำปี 2558
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลท่าสาป ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
รณรงค์รักษาความสะอาด ต้อนรับเดือนรอมฎอน
รณรงค์รักษาความสะอาด ต้อนรับเดือนรอมฎอน ณ มัสยิด/สุเหร่า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล
พิธีปล่อยพันธ์ุ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณบึงโต๊ะฆะ หมู่ 5 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY