นมแพะบ้านปายอ

More>>
ส้มแขก
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหารแปรรูป
ได้รับรางวัลดีเด่นจังหวัดยะลา  พ.ศ. 2550

ระดับภาค :
สี่ดาว
พ.ศ. 2551
More>>

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY