แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.5

[ +zoom ]

[ +zoom ]
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ ผด.5
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
- แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด.5
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY