เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ ปี2557
เทศบัญญัติ ปี2557 (อ่านเอกสาร Excel, PDF

เทศบัญญัติ
- เทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2561
- เทศบัญญัติ ปี 2559
- เทศบัญญัติ ปี 2558
- เทศบัญญัติ ปี2557
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY