เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2561
ประชากร อ่านเอกเสาร PDF
คำแถลง อ่านเอกเสาร PDF
คำแถลง - รายละเอียดคำแถลง อ่านเอกเสาร PDF
คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย อ่านเอกเสาร PDF
คำแถลง - รายละเอียดประมาณการรายรับ อ่านเอกเสาร PDF
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อ่านเอกเสาร PDF
บันทึกหลักการและเหตุผล อ่านเอกเสาร PDF
บันทึกหลักการและเหตุผล - แบ่งตามแผนงาน อ่านเอกเสาร PDF
บันทึกหลักการและเหตุผล - แบ่งตามด้าน อ่านเอกเสาร PDF
บันทึกหลักการและเหตุผล - รายละเอียด อ่านเอกเสาร PDF
รายการประมาณการรายจ่าย อ่านเอกเสาร PDF
รายละเอียดประมาณการายจ่าย อ่านเอกเสาร PDF
รายการประมาณการรายรับ อ่านเอกเสาร PDF
รายละเอียดประมาณการรายรับ อ่านเอกเสาร PDF
เทศบัญญัติ
- เทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2561
- เทศบัญญัติ ปี 2559
- เทศบัญญัติ ปี 2558
- เทศบัญญัติ ปี2557
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY