สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง58
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง58
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2558
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY