รายงานผลงบการเงิน
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2560

[ +zoom ]
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[ +zoom ]
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

[ +zoom ]
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[ +zoom ]
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ต่อ)
รายงานผลงบการเงิน
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2560
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2559
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2558
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2554
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2553
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY